USŁUGIBIZNES | KLIENCI INDYWIDUALNI

ARBITRAŻ, MEDIACJA

biznes

Jeżeli tylko wymaga tego interes naszego klienta, uczestniczymy w rozwiązywaniu spraw spornych na etapie przedsądowym w trybie mediacji, ugód pozasądowych i postępowania polubownego.

Kancelaria przeprowadza mediacje pozasądowe oraz sądowe w szczególności w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego oraz prawa pracy. Mediacje proponujemy jednostkom sektora publicznego, przedsiębiorcom, instytucjom społecznym oraz osobom fizycznym. Mediacje prowadzone są zgodnie ze Standardami Prowadzenia Mediacji i postępowania Mediatora ust. przez S. R. AMRKiS przy Ministrze Sprawiedliwości.

Kancelaria rekomendując szybkość procesowania i efektywne rozstrzygnięcia spraw konfliktowych z powodzeniem reprezentowała klientów w polskich i międzynarodowych sporach arbitrażowych. Sądy polubowne i trybunały arbitrażowe jako alternatywa dla sądownictwa powszechnego pozwala niejednokrotnie na szybkie i korzystne dla obu stron procesu rozwiązanie spornych kwestii.

Prowadzimy również specjalistyczne szkolenia dotyczące mediacji.