USŁUGIBIZNES | KLIENCI INDYWIDUALNI

ENERGIA ODNAWIALNA

biznes

Zapewniamy kompleksowe wsparcie dla inwestorów z rynku energii odnawialnej, poczynając od pozyskania nieruchomości, po pomoc w stworzeniu modelu biznesu ułatwiającego uzyskanie finansowania inwestycji.

Przygotowujemy transakcje sprzedaży gotowych projektów w branży energetycznej, jak i działających w tym sektorze przedsiębiorstw. Obsługa prawna obejmuje przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz biopaliw.

Nasze doradztwo w zakresie inwestycji odnawialnych źródeł energii obejmuje przede wszystkim opracowywanie opinii na temat działalności w zakresie planowania i realizowania inwestycji budowy farm wiatrowych (uzyskanie decyzji lokalizacyjnych, wsparcie w toku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pomoc prawna w zakresie uzyskania wszelkich decyzji i pozwoleń w trakcie procesu inwestycyjnego).

Reprezentujemy również interesy podmiotów udostępniających swoje nieruchomości na cele związane z inwestycjami w branży energetycznej.