USŁUGIBIZNES | KLIENCI INDYWIDUALNI

SPRAWY SĄDOWE

klienci indywidualni

Kancelaria prowadzi spory sądowe dotyczące wszystkich dziedzin i gałęzi prawa, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, prawa autorskiego, ochrony dóbr osobistych, prawa pracy oraz prawa rodzinnego.

Reprezentujemy w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz przed sądami administracyjnymi. Przygotowujemy skargi kasacyjne i reprezentujemy przed Sądem Najwyższym. Prowadzimy mediacje i negocjacje ugodowe.

Kładziemy szczególny nacisk na właściwe przygotowanie postępowania sądowego, gdyż właściwa taktyka oraz zebrany i zabezpieczony materiał dowodowy to klucz do wygranej naszych klientów.