USŁUGIBIZNES | KLIENCI INDYWIDUALNI

SPRAWY PRACOWNICZE

klienci indywidualni

Pomoc prawna w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, zwolnień grupowych, konstruowanie umów o pracę oraz kontraktów menedżerskich z uwzględnieniem klauzul poufności oraz zakazu działalności konkurencyjnej, doradztwo przy zatrudnianiu cudzoziemców. Doradztwo i przygotowanie wewnątrz korporacyjnych regulaminów, instrukcji i zarządzeń. Pomagamy w sprawach obejmujących przejęcie zakładu pracy wraz z załogą pracowniczą.

Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentacji w przypadku pracowniczych sporów sądowych.