USŁUGIBIZNES | KLIENCI INDYWIDUALNI

PPRAWO RODZINNE, ROZWODY

klienci indywidualni

Udzielamy naszym klientom wszechstronnej pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, uwzględniając możliwie szeroko dodatkowe aspekty tych spraw. Niejednokrotnie separacja, a ostatecznie ustanie małżeństwa powoduje daleko idące konsekwencje w sferze rodzinnej, ale i majątkowej.

Reprezentujemy strony w postępowaniach rozwodowych z uwzględnieniem wszystkich aspektów rozwodu, a w szczególności konsekwencji biznesowych (konieczność zmian w strukturze prowadzonej działalności gospodarczej), konieczności podziału majątku, alimentów i opieki nad dziećmi.

Jako mediatorzy prowadzimy mediacje w sprawach rodzinnych, w tym rozwodowych, których efekt szybciej i korzystniej dla obu stron pozwala ostatecznie i kompletnie rozwiązać istniejący spór.