USŁUGIBIZNES | KLIENCI INDYWIDUALNI

PRAWO KONSUMENCKIE

klienci indywidualni

Wspieramy pomocą prawną osoby fizyczne występujące w roli konsumentów, przede wszystkim w kwestiach dotyczących odpowiedzialność za produkt i umów z udziałem konsumenta (umowy deweloperskie, umowy o podróż, umowy ubezpieczenia, umowy kredytowe).

Nasze doradztwo prawne obejmuje konstruowanie umów, wzorców umów, procedur realizacji obowiązków informacyjnych oraz procedur rozstrzygania zgłoszeń reklamacyjnych. Reprezentujemy konsumentów w sporach prowadzonych przed Rzecznikami Praw Konsumentów, Inspekcją Handlową oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prowadzimy liczne postępowania sądowe w sprawach roszczeń konsumenckich.