AKTUALNOŚCI

04.12.2018


Koniec z zatorami płatniczymi


Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczęło konsultacje w sprawie nowelizacji prawa dotyczącego ograniczenia zatorów płatniczych. Opracowywany projekt zakłada m.in. nowelizację art. 485 kodeksu postępowania cywilnego, mówiącego o postępowaniu nakazowym.


Zgodnie z uproszczoną procedurą nakazową dla roszczeń z transakcji handlowych, których wartość nie przekracza 75 tys. złotych (art. 485 par. 2b k.p.c.), sąd będzie wydawał nakaz zapłaty w terminie 14 dni na podstawie umowy, dowodu dostarczenia rachunku lub faktury, po uprawdopodobnieniu spełnienia swojego świadczenia z transakcji handlowej. Projekt zakłada znaczne złagodzenie wymogów dowodowych, ograniczając je wyłącznie do ,,uprawdopodobnienia” spełnienia świadczenia pieniężnego. Nie będzie zatem konieczne przedkładanie dowodu w postaci protokołu odbioru. Co istotne, odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych i rekompensata będą automatycznie naliczane przez sąd.


Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych przewiduje szereg kluczowych zmian, w tym m.in.:

 • wprowadzenie terminu 60 dni na uregulowanie przez dużego kontrahenta jego zobowiązania wobec mniejszego podmiotu,
 • obowiązek (dla dużych firm) składania sprawozdania do Ministerstwa Finansów z informacją, ile faktur dana firma płaci w ciągu 30 dni, ile  w czasie 60 dni, a ile po upływie 60 dni,
 • publikowanie przez resort finansów informacji o praktykach płatniczych i terminach zapłaty, 
 • wprowadzenie ulgi na tzw. złe długi w CIT i PIT (analogicznie do ulgi obowiązującej już w przypadku VAT).


Nowe przepisy mają stanowić instrument mobilizujący kontrahentów do rozliczania się z zaległymi płatnościami. Eksperci podkreślają jednak, że przepisy mogą przyczynić się do bezpodstawnego i nieuczciwego wywierania przymusu zapłaty na kontrahencie, jeszcze przed prawomocnym rozstrzygnięciem sprawy.


Ustawa ma wejść w życie (w większości) z dniem 1 czerwca 2019 roku. • 03.04.2016
  BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH - KWIECIEŃ 2016
  więcej...
 • 01.02.2016
  ISTOTNE ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW - LUTY 2016
  więcej...
 • 03.01.2016
  ZMIANA SIEDZIBY KANCELARII - STYCZEŃ 2016
  więcej...
 • 01.12.2015
  INTENSYWNIE ROZWIJAJĄCY SIĘ RYNEK POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH - GRUDZIEŃ 2015
  więcej...
 • 01.10.2015
  Budowa drogi ekspresowej S5 - PAŹDZIERNIK 2015
  więcej...
 • 01.09.2015
  The European Bars Federation (FBE) - WRZESIEŃ 2015
  więcej...
 • 01.07.2015
  Specjalizacja prawników kancelarii w branży rolnej - LIPIEC 2015
  więcej...
 • 03.05.2015
  "OPRACOWANIE TECHNOLOGII WYTWARZANIA PALIWA II GENERACJI Z ODPADÓW GLICERYNOWYCH" - MAJ 2015
  więcej...
 • 01.02.2015
  POZNAŃSKI LIDER W BRANŻY POLIGRAFICZNEJ ZMIENIA SIĘ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ - LUTY 2015
  więcej...
 • 02.11.2014
  POMOC PRAWNA DLA INWESTYCJI REALIZOWANEJ PRZEZ EUROPEJSKIEGO POTENTATA OKUĆ MEBLOWYCH - LISTOPAD 2014
  więcej...